Nhằm đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm 7 tháng đầu năm 2011, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới. Ngày 23/8/2011, tại TP Đà Lạt, Công ty đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2011. 64 chủ thể đại lý tiêu thụ và đơn vị vận tải sản phẩm phân bón của Công ty trong cả nước về tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Công ty và các đại lý cùng nhau đánh giá kết quả tiêu thụ, công tác thị trường và vận chuyển sản phẩm. Thẳng thắn nêu ra những vướng mắc trong quá trình vận hành cơ chế chính sách lưu thông, phân phối sản phẩm. Đại biểu đại diện các đại lý phân phối sản phẩm và đơn vị vận tải đã phát biểu nhiều ý kiến đề xuất, đóng góp với công ty về chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, cơ chế chính sách tiêu thụ, quản lý vùng miền …

Đồng chí Nguyễn Duy Khuyến, Tổng Giám đốc Công ty đã tiếp thu đồng thời giải thích và trực tiếp trả lời các ý kiến đề xuất, đóng góp của đại biểu đại diện khách hàng.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Công ty đã tặng cờ “Đơn vị tiêu thụ dẫn đầu quý II năm 2011” cho 2 đơn vị; tặng giấy khen và khen thưởng các đại lý tiêu thụ và đơn vị vận tải có thành tích suất sắc trong tổ chức tiêu thụ và vận chuyển phân bón trong 7 tháng đầu năm 2011. Công ty Media Pro là đơn vị tổ chức và thực hiên sự kiện hội nghị khách hàng cho Công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao

Hội nghị khách hàng Công Ty CP Supe Phối Phát Và Hóa Chất Lâm Thao 1
Đồng chí Nguyễn Duy Khuyến, Tổng Giám đốc phát biểu tại hội nghị
Hội nghị khách hàng Công Ty CP Supe Phối Phát Và Hóa Chất Lâm Thao 2
Đại diện khách hàng phát biểu đề xuất các ý kiến

Hội nghị khách hàng Công Ty CP Supe Phối Phát Và Hóa Chất Lâm Thao 3
Đồng chí Tổng Giám đốc trao tặng Giấy khen cho các chủ thể đại lý tiêu thụ và đơn vị vận tải có thành tích xuất sắc trong tổ chức tiêu thụ và vận chuyển phân bón của Công ty trong quý II năm 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *