MediaPro Việt Nam được điều hành bởi những lãnh đạo giàu hoài bão, nhiệt huyết và đã được tôi luyện trên mọi mặt trận Công nghệ, kinh doanh, truyền thông trên các thị trường quốc tế với các khách hàng toàn cầu.
Chúng tôi đột phá ý tưởng thiết kế vào sản phẩm mang tính đơn giản nhưng mạnh mẽ và sang trọng !

Giới Thiệu 1

Van Thang
CEO / Founder

Ban Lãnh Đạo

Giới Thiệu 2

Nguyen Tuan
Marketing Director

Ban Lãnh Đạo

Giới Thiệu 3

Richard Mai
Public Relations

Ban Lãnh Đạo

Giới Thiệu 4

July
Customer Support

Ban Lãnh Đạo